กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด: สาเหตุ อาการ และการดูแล

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด: สาเหตุ อาการ และการดูแล

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นภาวะทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก แต่เนื่องจากไม่มีอาการที่ชี้บ่งได้แน่ชัด จึงสามารถประเมินหรือตรวจแทบไม่ได้ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่คืออะไร สาเหตุคืออะไร อาการที่ต้องระวัง และทางเลือกในการรักษาและการจัดการสำหรับอาการดังกล่าว 

สาเหตุของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่:

 1. กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ: หนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่รองรับกระเพาะปัสสาวะอ่อนแอลง
 1. ความชราภาพ: เมื่อเราอายุมากขึ้น ระดับความยืดหยุ่นและความกระชับของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะลดลง
 1. การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร: การยืดของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตรสามารถทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้
 1. โรคอ้วน: น้ำหนักที่มากเกินไปอาจเพิ่มแรงกดดันต่อกระเพาะปัสสาวะและอุ้งเชิงกราน ส่งผลให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 1. โรค: โรคบางชนิด เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและความผิดปกติทางระบบประสาท อาจทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้เช่นกัน

อาการของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่:

อาการของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาจมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรง ดังต่อไปนี้:

 1. ปัสสาวะรั่วเวลาไอ จาม หรือออกกำลังกาย
 2. ปวดปัสสาวะไม่คงที่ และบ่อยครั้ง
 3. ต้องรีบปัสสาวะตั้งแต่เริ่มปวด
 4. ปัสสาวะรดที่นอน

วิธีการรักษาและจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่:

วิธีในการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ได้แก่:

 1. กายภาพบำบัด: การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสามารถช่วยปรับปรุงการควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้
 2. ยา: แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อปรับปรุงกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
 3. การผ่าตัดรักษา: ในบางกรณีอาจต้องผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
 4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การลดน้ำหนัก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะ การดื่มน้ำในปริมาณปานกลาง และเทคนิคการถ่ายปัสสาวะที่เหมาะสม
 5. Nefran: ผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมได้

บทสรุป

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นภาวะทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก แต่สามารถรักษาและจัดการได้สำเร็จ โปรดปรึกษาปัญหานี้กับแพทย์ของคุณเพื่อหาแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ

วิธีแก้ปัสสาวะเล็ด ? ลอง Nefran

Nefran ราคา
Nefran สามารถช่วยคุณกำจัดปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้ อ่านรายละเอียดในหน้า Nefran